Onze aanpak voor uw ICT
In samenwerking met onze partners levert Cloudhighway totale ICT ondersteuning bij kleine en grotere bedrijven in heel België.

Hoe gaan we tewerk?

NIEUWE KLANT / ONBOARDING

Bij een nieuwe klant hebben we een standaard onboarding proces dat gevolgd wordt, maar uiteraard in overleg aanpasbaar is.

Een overzicht:

 • ANALYSE: We bekijken uw huidige situatie en inventariseren uw huidige ICT infrastructuur (zowel lokaal als cloud). Dit kan oppervlakkig gebeuren maar in veel gevallen is een uitgebreidere audit noodzakelijk om uw netwerk volledig in kaart te brengen en eventuele pijnpunten aan het licht te brengen.
 • VERWACHTING: We bespreken wat uw verwachting is: Wat zijn de noden en wensen op korte en langere termijn? Wat tracht u precies te bekomen en hoe kan Cloudhighway u daarbij helpen? Indien de initiële analyse een aantal cruciale problemen aan het licht heeft gebracht (zoals bijvoorbeeld een beveiligingsprobleem) wordt dit ook besproken. Tevens zal de Cloudhighway medewerker u bijstaan en adviseren om uw ICT op een zo snel, veilig en efficiënt mogelijke manier te gaan inzetten.
 • VOORSTEL: Op basis van uw verwachtingen maakt Cloudhighway een voorstel op. Dit voorstel omvat een korte-termijn gedeelte (oplevering en implementatie van nieuwe infrastructuur en/of oplossingen) en een lange termijn gedeelte (hoe zien we de samenwerking, ondersteuning, relatie in de toekomst).
 • PLAN VAN AANPAK: Bij aanvaarding van het voorstel wordt een plan van aanpak opgesteld om deze in de praktijk te brengen. Dit gebeurt steeds in samenspraak en uiteraard houden we rekening met uw voorkeuren, om eventuele hinder tijdens een migratieproces tot een absoluut minimum te beperken.
 • UITVOERING: Eén of meerdere Cloudhighway engineers maken er hun persoonlijke missie van om het plan van aanpak zo efficiënt mogelijk in de praktijk te brengen.
 • UPDATE NOC: Bij een proactieve of managed formule houdt ons Network Operations Center (NOC) continue uw netwerk in de gaten, om verbeteringen aan te brengen (zoals beveiligingsupdates), problemen proactief op te lossen nog voordat u er hinder van ondervindt, en nog veel meer. We voorzien de nodige technologie in uw netwerk om deze service mogelijk te maken. We maken tevens de nodige documenten op om het nieuwe status-quo volledig te beschrijven en te documenteren. Op deze documentatie kunnen al onze medewerkers in de toekomst beroep doen om uw ICT zo efficiënt mogelijk te ondersteunen. U kan deze documentatie ook steeds zelf raadplegen via ons online platform.
 • TECHNISCHE TRAINING: Bij nieuwe infrastructuur hoort vaak een iets andere (betere!) manier van werken, die een woordje uitleg vereist of een korte opleiding. Het is immers van belang dat al uw medewerkers de nieuwe technologie zo snel en efficiënt mogelijk kunnen inzetten.
 • BRIEFING: Afhankelijk van de gekozen onderhoudsformule krijgt u nog een briefing over de geconcretiseerde afspraken. Denk maar aan...
  - Hoe kan u onze servicedesk het gemakkelijkste en snelste bereiken?
  - Hoe kan u ons buiten de kantooruren bereiken, indien u een overeenkomst voor 24/7 bereikbaarheid heeft?
  - Wat is de procedure indien we onregelmatigheden opmerken bij de proactieve ondersteuning?
  - Wie is bij u terplekke de primaire contactpersoon voor ons Network Operations Center (NOC)?
  - Hoe kan u zich aanmelden op ons online platform om uw service tickets op te volgen ?
  En meer.
SAMENWERKING: ONZE FORMULES

Cloudhighway biedt een aantal onderhoudsformules aan, die allen op maat aanpasbaar zijn op basis van uw wensen en noden.
Break/Fix
Geen verbintenis

Lees meer
Proactief
Proactieve opvolging en tal van andere diensten
Lees meer
Managed
Gemoedsrust: een vast bedrag per maand voor alle support
Lees meer
PARTNERNETWERK

Cloudhighway steunt op een netwerk van Authorized Partners die lokale dienstverlening verzorgen over heel België. Deze manier van werken heeft een aantal grote voordelen:

 • Altijd een partner en lokaal aanspreekpunt in uw buurt.
 • Op deze manier staat Cloudhighway voor een gigantische hoeveelheid kennis en know-how, die u nagenoeg nergens anders vindt. Meer dan 1000 specialisten staan voor u paraat, allen met een zeer ruime algemene IT kennis en diepgaande eigen specialisaties.
 • Alle communicatie en ondersteuning in uw eigen taal/dialect. Geen call centers of onpersoonlijke medewerkers die u niet kent. U bent geen nummer.
 • Kwaliteitslabel: Cloudhighway werkt uitsluitend met geauthoriseerde partners met bewezen ervaring in de door u gevraagde materie.
 • De beste combinatie tussen een grotere groep en de lokale vakman.

Op die manier is Cloudhighway uitgegroeid tot één van de grootste IT dienstverleners in de Benelux.